ПАЛАЖЭННЕ


Аб дывідэнднай палітыцы
адкрытага акцыянернага таварыства
«Кандытарская фабрыка «Слодыч»

 

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Гэтае палажэнне аб дывідэнднай палітыцы адкрытага акцыянернага таварыства «Кандытарская фабрыка «Слодыч» (далей – Палажэнне) вызначае парадак налічэння і выплаты дывідэндаў па акцыях адкрытага акцыянернага таварыства «Кандытарская фабрыка «Слодыч» (далей – Таварыства). Гэтае Палажэнне распрацаванае ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і статутам Таварыства. Калі ў выніку змянення заканадаўства Рэспублікі Беларусь ці статута Таварыства асобныя нормы гэтага Палажэння ўвойдуць у супярэчнасць з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ці статутам Таварыства, яны страцяць моц і да моманту ўнясення змяненняў у Палажэнне Назіральным саветам Таварыства кіруецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь ці статутам Таварыства.

1.2. Палажэнне рэгулюе парадак прыняцця рашэння пра выплату дывідэндаў, разлік памеру дывідэндаў па акцыях Таварыства, умовы, тэрміны і формы іх выплаты.

1.3. Гэтае Палажэнне вызначае прынцыпы, якімі кіруецца назіральны савет Таварыства (далей – Назіральны савет) пры падрыхтоўцы рэкамендацый агульнаму сходу акцыянераў Таварыства для прыняцця рашэнняў пра размеркаванне прыбытку, у тым ліку пра выплату дывідэндаў.

Пры падрыхтоўцы рэкамендацый назіральны савет зыходзіць з мэтаў захавання правоў і павышэння даходаў акцыянераў Таварыства як праз выплату дывідэндаў, гэтак і праз павелічэнне капіталізацыі Таварыства.

Таварыства размяркоўвае паміж акцыянерамі частку прыбытку, якая застаецца ў яго распараджэнні пасля выплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў і пакрыцця стратаў па віне акцыянернага таварыства ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

1.4. Дывідэнды на акцыі, якія належаць Рэспубліцы Беларусь, пералічваюцца ў рэспубліканскі бюджэт у залежнасці ад перыяду выплаты дывідэндаў, вызначанага агульным сходам акцыянераў (штоквартальна, за 1 паўгоддзе ці па выніках года), згодна са статутам Таварыства.

1.5. Дывідэнды не налічваюцца па акцыях, якія паступілі ў распараджэнне Таварыства (якія знаходзяцца на балансе Таварыства).

1.6. Памер дывідэнду абвяшчаецца ў грашовых адзінках Рэспублікі Беларусь з разліку на адну акцыю.

1.7. Дывідэнды выплачваюцца ў грашовых адзінках Рэспублікі Беларусь, паводле рашэння агульнага сходу акцыянераў і са згоды іх атрымальнікаў – таварам, каштоўнымі паперамі ці іншай маёмасцю ў адпаведнасці з устаноўленым парадкам.

1.8. Таварыства гарантуе захаванне канфідэнцыйнай інфармацыі пра колькасць акцый ва ўласнасці акцыянераў Таварыства і пра суму налічаных і выплачаных ім дывідэндаў.

1.9. Інфармаванне акцыянераў пра дывідэндную палітыку Таварыства ажыццяўляецца шляхам размяшчэння гэтага Палажэння на сайце Таварыства ў сетцы Інтэрнэт www.slodych.by.

Дывідэнды выплачваюцца толькі па размешчаных акцыях.

 

ГЛАВА 2
ВЫЗНАЧЭННЕ ПАМЕРУ ДЫВІДЭНДАЎ

2.1. Згодна з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь крыніцай выплаты дывідэндаў акцыянерам Таварыства з’яўляецца частка прыбытку, якая застаецца ў распараджэнні Таварыства пасля выплаты падаткаў і іншых абавязковых плацяжоў і пакрыцця стратаў бягучых перыядаў, што ўтварыліся па віне Таварыства; такая частка прыбытку вылічваецца на падставе бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства ў адпаведнасці з патрабваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

2.2. Папярэднія разлікі памеру дывідэндаў на адну акцыю робяцца бухгалтэрыяй, зыходзячы з атрыманых фінансавых вынікаў Таварыства ў справаздачным перыядзе і агульнай колькасці акцый.

2.3. Назіральны савет вызначае рэкамендаваны памер дывідэндаў. Пры распрацоўцы рэкамендацый агульнаму сходу акцыянераў адносна памеру дывідэндаў за пэўны перыяд кіруецца тым, што агульная сума сродкаў, якія накіроўваюцца на выплату дывідэндаў, не можа быць меншая за нарматывы, устаноўленыя заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

 

ГЛАВА 3
ПАРАДАК ПРЫНЯЦЦЯ РАШЭННЯ ПРА ВЫПЛАТУ ДЫВІДЭНДАЎ

3.1. Пытанне пра магчымасць выплаты дывідэндаў па выніках справаздачнага перыяду папярэдне разглядаецца выканаўчым органам Таварыства, зыходзячы з атрыманых фінансавых вынікаў і наяўных прапановаў па размеркаванні атрыманага прыбытку.

3.2. Назіральны савет, на падставе прапановы выканаўчага органа, разглядае асноўныя кірункі размеркавання прыбытку і вызначае частку прыбытку, якую мэтазгодна накіраваць на выплату дывідэндаў.

3.3. Рашэнне пра памер дывідэндаў, рэкамендаваны агульнаму сходу акцыянераў, і пра тэрмін іх выплаты прымаецца Назіральным саветам большасцю галасоў, якія бяруць удзел у галасаванні, і афармляецца пратаколам.

3.4. Назіральны савет вызначае дату фармавання рэестра ўладальнікаў акцый Таварыства, на падставе якога складаецца спіс асобаў, якія маюць права на ўдзел у Сходзе, які прымае рашэнне пра выплату дывідэндаў.

З улікам рэкамендацый Назіральнага савета агульны сход акцыянераў Таварыства прымае рашэнне:

пра абвяшчэнне і выплату дывідэндаў простай большасцю (больш за 50 %) галасоў асобаў, якія ўзялі ўдзел у гэтым сходзе;

пра вызначэнне тэрміну выплаты дывідэндаў прымаецца большасцю не менш за дзве траціны ад колькасці галасоў асобаў, якія ўзялі ўдзел у гэтым сходзе.

3.6. Таварыства мае права прымаць рашэнне пра абвяшчэнне і выплату дывідэндаў за першы квартал, паўгоддзе ці дзевяць месяцаў на падставе дадзеных яго прамежкавай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці, а па выніках года – на падставе дадзеных бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці.

3.7. Рашэннем агульнага сходу акцыянераў Таварыства павінны быць вызначаныя:

          памер прыбытку, які накіроўваецца на выплату дывідэндаў;

          памер дывідэнду на адну простую (звычайную) акцыю;

          парадак, форма і тэрмін выплаты дывідэндаў.

3.8. Рашэнне пра абвяшчэнне і выплату дывідэндаў па размешчаных акцыях Таварыства прымаецца агульным сходам акцыянераў:

          па выніках года – у якасці асобнага пытання парадку дня ці ў якасці складанай часткі рашэння пра размеркаванне прыбытку таварыства па выніках справаздачнага года;

          па выніках першага квартала, паўгоддзя, дзевяці месяцаў – у якасці асобнага пытання парадку дня.

         

 

ГЛАВА 4
АБМЕЖАВАННІ ВЫПЛАТЫ ДЫВІДЭНДАЎ

4.1. Таварыства не мае права прымаць рашэнні пра абвяшчэнне і выплату дывідэндаў, а таксама выплачваць дывідэнды, калі:

          статутны фонд не выплачаны поўнасцю;

          вартасць чыстых актываў Таварыства меншая за суму яго статутнага фонду і рэзервовых фондаў або зробіцца меншай за іх суму ў выніку выплаты дывідэндаў;

          Таварыства мае ўстойлівы характар неплацежаздольнасці ў адпаведнасці з заканадаўствам аб эканамічнай неплацежаздольнасці (банкруцтве) або калі названы характар з’явіцца ў Таварыства ў выніку выплаты дывідэндаў;

          не завершаны выкуп акцый Таварыства па патрабаванні яго акцыянераў у адпаведнасці з артыкулам 78 Закону ад 9 снежня 1992 г. № 2020-XII «Пра гаспадарчыя таварыствы».

4.2. Дывідэнды не налічваюцца і не выплачваюцца па акцыях Таварыства, якія паступілі ў яго распараджэнне.

 

 

ГЛАВА 5
РАЗЛІК І ВЫПЛАТА ДЫВІДЭНДАЎ ПА АКЦЫЯХ

5.1. Спіс акцыянераў, якія маюць права на атрыманне дывідэндаў, складаецца на падставе таго ж рэестра ўладальнікаў акцый, на падставе якога быў складзены спіс асобаў, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, які прыняў рашэнне пра выплату адпаведных дывідэндаў.

5.2. Дывідэнды выплачваюцца акцыянерам прапарцыянальна колькасці акцый, якія ім належаць. Сума дывідэндаў, налічаных аднаму акцыянеру, вызначаецца шляхам памнажэння памеру дывідэнда, які прыпадае на адну акцыю і быў абвешчаны гадавым агульным сходам акцыянераў, на колькасць акцый, якія належаць акцыянеру.

          Утрыманне падаткаў па дывідэндах праводзіцца ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь.

Вылічэнне падатку па дывідэндах праводзіцца ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам Рэспублікі Беларусь.

5.3. Адлюстраванне ў бухгалтарскім уліку аперацый па налічэнні і выплаце дывідэндаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з парадкам вядзення бухгалтарскага ўліку такіх аперацый.

5.4. Абвешчаныя Таварыствам дывідэнды выплачваюцца акцыянерам – фізічным асобам шляхам залічэння на банкаўскія рахункі, шляхам пералічэння праз аддзяленні РУП «Белпоша».

            Паводле рашэння Агульнага сходу акцыянераў і са згоды іх атрымальнікаў – дывідэнды могуць выплачвацца таварам, каштоўнымі паперамі ці іншай маёмасцю ў адпаведнасці з парадкам, устаноўленым заканадаўствам.

          Выплата акцыянерам – юрыдычным асобам ажыццяўляецца шляхам пералічэння грашовых сродкаў у безнаяўным парадку на іх разліковыя (бягучыя) рахункі

          Выплата акцыянерам-нерызідэнтам ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

5.5. Акцыянер абавязаны своечасова інфармаваць Таварыства і (або) дэпазітарый пра способ атрымання дывідэндаў і пра змену сваіх дадзеных, у тым ліку даваць неабходныя абноўленыя пашпартныя і адрасныя дадзеныя, а таксама банкаўскія рэквізіты, якія павінны быць актуальнымі на дату вызначэння асобаў, што маюць права на атрыманне дывідэндаў.

5.6. У выпадку, калі акцыянер з’яўляецца работнікам Таварыства, гэта значыць асобай, якая мае працоўныя адносіны з Таварыствам, Таварыства мае права выплаціць дывідэнды такім акцыянерам на іх бягучыя (разліковыя) рахункі ў банках, названых імі ў заявах на выплату заработнай платы.

5.7. Абавязак Таварыства па выплаце дывідэндаў названым асобам лічыцца выкананым з даты спісання сродкаў з рахункаў таварыства.

5.8. Выдаткі на пералічэнне (перасыланне) дывідэндаў у межах Рэспублікі Беларусь робяцца за кошт сродкаў Таварыства.

5.9. Пры адсутнасці ў Таварыства неабходных дадзеных, прадугледжаных дзейным заканадаўствам Рэуспбулікі Беларусь для пералічэння дывідэндаў, дывідэнды дэпануюцца да атрымання ад акцыянераў адпаведных звестак.       

5.10. Спісанне незапатрабаваных сум дывідэндаў пасля заканчэння тэрмінаў іскавай даўнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства.

5.11. Для атрымання дывідэндаў у выніку атрымання спадчыны, спадкаемцу неабходна падаць Таварыству:

- натарыяльна аформленае пасведчанне аб праве на спадчыну па месцы атрымання дывідэндаў;

- пашпарт;

- выпіску аб аперацыях па рахунку «дэпо»;

- рэквізіты для выплаты дывідэндаў;

- заяву.

5.12. У мэтах арганізацыі своечасовай выплаты дывідэндаў акцыянерам Таварыства мае права прыцягваць дэпазітарый. Прыцягненне дэпазітарыя не вызваляе Таварыства ад адказнасці перад акцыянерамі за выплату належных ім дывідэндаў.

5.13. Дывідэнды могуць выплачвацца па выніках першага квартала, паўгоддзя, дзевяці месяцаў і па выніках года (далей – перыяд выплаты дывідэндаў). Агульны сход акцыянераў вызначае перыяд выплаты дывідэндаў, за які выплачваюцца дывідэнды, а таксама тэрмін выплаты дывідэндаў.

5.14. У выпадку, калі рашэннем агульнага сходу акцыянераў Таварыства тэрмін выплаты дывідэндаў па акцыях не вызначаны, ён не павінен перавышаць шасцідзесяці дзён са дня прыняцця рашэння аб абвяшчэнні і выплаце дывідэндаў.

5.15. Дывідэнды па акцыях, якія знаходзяцца ў рэспубліканскай уласнасці, пералічваюцца ў даход адпаведнага бюджэту ў залежнасці ад вызначанага агульным сходам акцыянераў перыяду выплаты дывідэндаў (штоквартальна, за паўгоддзе і па выніках года):

   не пазней за 22-і дзень месяца, наступнага за мінулым I-III кварталам, і не пазней за 22 сакавіка года, наступнага за IV кварталам года, калі вызначаны перыяд выплаты дывідэндаў – штоквартальна;

   не пазней за 22-і дзень месяца, наступнага за месяцам, у якім абвешчана дата выплаты дывідэндаў, калі вызначаны іншы парадак выплаты дывідэндаў.

5.15. Таварыства раскрывае інфармацыю пра выплату дывідэндаў па акцыях (дату прыняцця рашэння пра выплату дывідэндаў, дывідэнды, налічаныя на адну акцыю, тэрмін і парадак выплаты дывідэндаў) не пазней за два працоўныя дні з даты прыняцця агульным сходам акцыянераў рашэння, у адпаведнасці з якім ажыццяўляецца выплата дывідэндаў па акцыях, шляхам размяшчэння інфармацыі на адзіным партале фінансавага рынку і размяшчэння на сайце Таварыства ў сетцы Інтэрнэт.

5.16. Акцыянер мае права звярнуцца з патрабаваннем выплаты незапатрабаваных дывідэндаў на працягу трох гадоў з даты прыняцця рашэння пра іх выплату. Пасля заканчэння гэтага тэрміну абавязак выплаты незапатрабаваных дывідэндаў знікае.

5.17. Працэнты на дывідэнды, незапатрабаваныя акцыянерамі Таварыства, не налічваюцца.

 

ГЛАВА 6
АДКАЗНАСЦЬ ЗА НЕСВОЕЧАСОВУЮ ВЫПЛАТУ ДЫВІДЭНДАЎ

6.1. У выпадку невыканання Таварыствам адказнасці па выплаце дывідэндаў акцыянеры маюць права патрабаваць выплаты абвешчаных дывідэндаў у судовым парадку.

6.2. У выпадку, калі асоба, якая мае права на атрыманне дывідэндаў, не паведаміла або паведаміла Таварыству і (або) дэпазітарыю памылковыя дадзеныя, у тым ліку пашпартныя і адрасныя дадзеныя і банкаўскія рэквізіты, неабходныя для выплаты (пералічэння) дывідэндаў, Таварыства і дэпазітарый не нясуць адказнасці за нявыплату (несвечасовую выплату) дывідэндаў.